Energijos beveik nevartojantys namai – tai namai atitinkantys A++ energinio naudingumo klasę, t. y. labai aukšto energinio naudingumo namai, kuriuose energijos sunaudojimas beveik lygus nuliui arba energijos sunaudojimas labai mažas, kur didžiąją sunaudojamos energijos dalį sudaro atsinaujinančių išteklių energija.

Sparčiai didėjančios šilumos energijos kainos suformavo naują požiūrį į energijos naudojimą. Itin svarbiais namo vertės kriterijais tapo jo šiluminės ypatybės ir ekonomiškumas. Europos Sąjungos (ES) parlamentas yra patvirtinęs Energinio namų efektyvumo direktyvą 2010/31/EU, pagal kurią jau nuo 2018 metų ES, vadinasi, ir Lietuvoje, bus privaloma statyti tik energijos beveik nevartojančius namus.

Pagal LR aplinkos ministerijos statybos techninį reglamentavimą, aukščiausios energetinio efektyvumo klasės namas, populiariai vadinamas „pasyvus namas“, dabar oficialiai vadinasi A++ klasės – energijos beveik nevartojantis namas. Tokio namo šiluminės energijos poreikis yra beveik lygus nuliui, o didžiąją sunaudojamos energijos dalį sudaro atsinaujinančių išteklių energija. Tokio tipo namo energijos suvartojimas yra minimalus – jis sutaupo iki 90% šildymo išlaidų, palyginus su įprastais namais.

Energijos beveik nevartojančio namo energijos efektyvumo ir sandarumo charakteristikos griežtai reglamentuojamos ir turi atitikti Vokietijos Pasyvaus Namo Instituto reikalavimus. Todėl, aukščiausios, A++ klasės namu gali vadintis tik toks pastatas, kurio šiluminės energijos poreikis yra mažesnis nei 15 kWh/m² per metus, pastato sandarumas (infiltracija) n50 ≤ 0,6 h-1, pirminės energijos poreikis mažesnis nei 120 kWh/(m²/metus), didžiąją sunaudojamos energijos dalį sudaro atsinaujinančių išteklių energija. Tai modernūs, šiuolaikiško dizaino, pritaikyti pagal visus Jūsų poreikius namai, kurių išlaikymas kainuoja 90 % mažiau nei įprastų!

Ecovizijos statomi namai atitinka labai aukštą energinio naudingumo klasę, tai yra energijos beveik nevartojantys namai. Pagal projekto vertinimus energijos sąnaudos šildymui yra 14,72 kWh/kv.m, o suminės energijos sąnaudos – 60,76 kWh/(kv. m x metai), įprastinio tokio pat dydžio namo energijos sąnaudos pastato šildymui yra 220 kWh/ kv.m. Šių dienų piniginė išraiška tai būtų 700 lt vietoj 8 932 litų pastato šildymui per metus. Skirtumas milžiniškas. Kodėl toks skirtumas? Suprojektuot namai yra labai aukšto energinio naudingumo dėl naudojamų medžiagų ir sprendimų, juose numatyti atsinaujinantys ištekliai energijos šaltiniai.