9 projekte „BUILD UP Skills Energotrain“ dalyvaujantys partneriai, tarp jų ir “EXTERUS”, siekia suteikti galimybę statybininkams pasiekti energiškai efektyvios statybos poreikius atitinkančią kompetenciją ir kvalifikaciją.

“EXTERUS” dalyvauja projekte “BUILD UP Skills Energotrain” ir veda mokymus statybininkams apie energiškai efektyvius sprendimus fasadams. Mokymai šiuo metu vyksta kelis kartus per savaitę “Jeruzalės darbo rinkos mokymo centre” pagal iš anksto suderintą grafiką.

Keletas akimirkų iš mokymų:

IMG_6371 IMG_6373 IMG_6374

Šiuo metu statybos darbininkų mokymo ir atestavimo schema Lietuvoje nėra pakankamai išvystyta, kad praktikoje užtikrintų energiškai efektyvios statybos standartų laikymąsi, todėl įgyvendinant projektą sukurti statybos technologijų ir darbininkų kompetencijų aprašai – pagrindas, siekiant panaikinti likusias spragas.

Energiškai efektyvūs – taip apibūdinami pastatai jau dabar yra siekiamybė, kuriai svarbos suteikia ir Europos Sąjungos direktyva, nurodanti, kad nuo 2020 m. visi nauji pastatai būtų beveik nulinės energijos.

Energetinių reikalavimų įgyvendinimas bus paprastesnė užduotis tinkamai apmokius statybos darbus atliekančius darbininkus.

Europos Komisijos finansuojamu projektu „Lietuvos statybos sektoriuje dirbančių darbuotojų kompetencijų ir įgūdžių, susijusių su energiškai efektyvių pastatų statyba, stiprinimas“ („BUILD UP Skills ENERGOTRAIN“) siekiama, kad statybos sektoriuje dirbančių darbininkų kompetencija ir įgūdžiai būtų stiprinami atsižvelgiant į keliamus reikalavimus energiškai efektyvių pastatų statybai. Tam yra kuriama aukšto energetinio efektyvumo namų statybai, renovacijai, eksploatavimui bei atsinaujinančių energetinių šaltinių įrengimui reikiamos kvalifikacijos įgijimo ir pripažinimo sistema, apimanti laisvanoriškų profesinio mokymo programų, mokytojų parengimą, mokymų išbandymą. Taip pat ieškoma kelių, kaip sukurti ir įgalinti veikti atestavimo schemą.

Šią iniciatyvą Lietuvoje įgyvendina Regioninis inovacijų vadybos centras, Lietuvos statybininkų asociacija, Nacionalinė pasyvaus namo asociacija, Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras, Vilniaus statybininkų rengimo centras ir Respublikinis energetikų mokymo centras.

Su „BUILD UP Skills“ projektu, renginiais, veiklomis galima susipažinti interneto svetainėje www.energinisefektyvumas.lt ir http://www.buildupskills.eu/.

Paruošta remiantis “Pasyvaus namo asociacijos” pateikta informacija.