EXTERUS sėkmingai pasinaudojo MITA (mokslo inovacijų ir technologijų agentūros) teikiama paramos galimybe pagal VP2-1.3-ŪM-05-K priemonę „Inočekiai LT“, skirta inovacinę veiklą vykdantiems smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams. EXTERUS vykdė tiriamąjį projektą “Pastato vidaus apdailos konstrukcijų garso sugerties charakteristikų tyrimai gerinti patalpų apsaugos nuo triukšmo kokybę”.

Notifikuotoje (Nando suteiktas notifikacijos Nr. 1688) ir akredituotoje (NAB akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.028) VGTU Termoizoliacijos mokslo instituto Akustikos laboratorijoje atlikti dekotaratyvinių plokščių garso sugerties tyrimai. Tyrimų objektas – unikalios dekoratyvinės apdailos plokštės “Puucomp”, atitinkančios aukštus priešgaisrinius reikalavimus (A2 klasę), faneruotos įvairių medžio rūšių dekorais.

Remiantis gautų rezultatų analizės išvadomis parengti perforuotos dekoratyvinės apdailos efektyvūs konstruktyviniai sprendimai. Konstrukcijos optimizavimas pasiekiamas keičiant perforacijos parametrus ir papildomai naudojant plaušines medžiagas su oro tarpu virš dengiamojo paviršiaus.

Gauti rezultatai galės būti naudojami projektuojant patalpų akustinės apdailos konstrukcijas statomuose pastatuose, siekiant užtikrinti apsaugos nuo triukšmo reikalavimus pagal STR 2.01.07:2003 garso klasių sistemą.

Projektas buvo iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo.

ES strukturines paramos zenklas