Šiuo metu fasado plokščių rinkoje akty­viai savo pozicijas išsikovoja HPL plokštės. Kokia tai medžiaga? Išvertus trumpinį HPL iš anglų kalbos, jis reiškia dideliu slėgiu laminuotą sluoksniuotąją medžiagą (high pressure laminates), lietuviškai tai atitinka DSL – didelio slėgio apdailos laminatą.

HPL plokštės šių medžiagų grupėje nėra tapačios viena kitai. Renkantis šias plokštes reikėtų atkreipti ypatingą dėmesį į plokščių gamintojų deklaruo­jamą atsparumą atmosferos poveikiui ir UV saulės spinduliams. Lietuvos klimatas atšiaurus, todėl fasadui tinka tik atsparios ir ilgaamžės medžiagos.

Vieningų ir privalomų Europos Sąjungos standartų HPL plokštėms nėra, todėl jeigu norime neapsirikti, būtina pardavėjų pasi­teirauti, pagal kokias bandymų metodikas bandomi pardavėjų siūlomi gaminiai.

Pagal standartą EN 438-1:2005 „Didelio slėgio apdailos laminatai” (High-pressure decorative laminates) HPL fasadų plokštės klasifikuojamos pagal EDF tipo bandymus. E žymuo reiškia, kad plokštės skirtos fa­sadui, D – yra ypač atsparios atmosferos poveikiui, F – nedegios.

Ypač atsparių HPL plokščių atsparumas atmosferos poveikiui deklaruojamas pagal EN ISO 4892-2 standartą (Plastics – Methods of exposure to laboratory light sources – Part 2: Xenon-arc lamps). Šios plokštės bandomos imituojant visus įmanomus atmosferos poveikius 3000 valandų, o tai teoriškai atitinka 50 eksploatavimo metų.

Pagal minėtą standartą plokštės yra skirstomos pagal spalvos kontrasto skalę į lygius (iš viso yra 5 spalvos kontrasto lygiai) po atliktų bandymų. Pavyzdžiui, po 3000 valandų bandymų, atliktų klimatinėje kameroje, nustatyta, kad plokštės atitinka spalvų kontrasto skalės 5 lygį. Atitikmuo šiam lygiui leidžia teigti, kad bandinys po 3000 valandų bandymo, o kaip patvirtinta tyrimais praktiškai po 50 eksploatavimo metų intensyvaus aplinkos poveikio – karš­čio, šalčio, sniego, lietaus, saulės ir t. t., palyginti su nauja, tik ką pagaminta tokios pat spalvos plokšte, vizualiai neturės jokių spalvų skirtumo. 4 lygis reiškia, kad spalvų skirtumas bus nežymus, 3 – išsyk matomas ir žymus, 2 arba 1 lygis reiškia, kad po 50 metų plokštės bus išblukusios, sueižėju­sios, turinčios kitų pažaidų.

Standarto EN ISO 4892-2 reikalavimai yra labai griežti. Tie gamintojai ar produkto par­davėjai, kurie plokščių atsparumą aplinkos poveikiui nurodo pagal EN ISO 4892-2 ir EN ISO 4892-3 (Plastics – Methods of exposure to laboratory light sources – Part 3: Fluores­cent UV lamps) reikalavimus, užtikrina net 4 spalvos kontrasto lygio plokštės kokybę ir tai, kad ji neturės pažaidų ir spalvos skir­tumo daugiau kaip 50 metų.

Pagal minėtą standartą EN ISO 4892-3 nurodomas atsparumas UV spalvų poveikiui nustato, kad plokštės 1500 valandų buvo bandomos klimatinėje kameroje, jų pavir­šius buvo apžiūrimas ir pažaidos klasifikuo­jamos 5 lygių spalvų kontrasto skalėje.

Aprašytaisiais atsparumo atmosferos poveikiui ir UV spinduliams standartais va­dovaujasi „Fundermax” ir „Trespa” plokščių gamintojai. Ne itin atsparių atmosferos po­veikiams plokščių gamintojai šių standartų ir spalvų kontrasto lygių negali deklaruoti.

Renkantis plokštes būtina pasidomėti gamintojų deklaruojama mažiausia eksplo­atavimo trukme, per kurią nepakis plokščių savybės. Prastesnės ir geresnės kokybės plokščių kainų skirtumas yra 20-30 proc, tačiau tarnavimo laikas skiriasi iki 5 kartų. Taigi verta susimąstyti.

EXTERUS dėkoja žurnalui “STATYK” už suteiktą medžiagą.