2012 m. balandžio 12 d. Seime priimtas Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo pakeitimo projektas, kurio tikslas – sulyginti bendrijai priklausančių ir nepriklausančių butų savininkų teises ir supaprastinti sprendimų priėmimą.

„Visų savininkų teisės yra lygios ir jeigu bendrija priima sprendimą dėl daugiabučio namo bendro naudojimo, turto valdymo, sprendimas visiems yra privalomas, – sakė Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas, konservatorius Jonas Šimėnas. – O nedalyvavimas namo gyventojų susirinkime neužkerta kelio sprendimui priimti.”

 Esą anksčiau bendrijai priklausantys gyventojai turėjo daugiau teisių nei jai nepriklausantys,tačiau dabar balso teisių priimant sprendimus turės ir tie butų savininkai, kurie nepriklauso bendrijai. Jie tik negalės dalyvauti renkant bendrijos pirmininką ar kitus bendrijos valdymo organus.

 Pakeitimuose patikslinta, kad daugiabučių gyventojai, turi teisę išsirinkti namo ar laiptinės įgaliotinį, kuris atstovaudamas gyventojus, privalės turėti dokumentą, įrodantį, jog gyventojai sutinka su vienais ar kitais sprendimais.

Taip pat pagal priimtas pataisas patalpų savininkų bendrijai priklausančių butų ir bendrijos valdymo ginčai, nuo šiol, bus perduodami nagrinėti bendrijos ginčų nagrinėjimo komisijai. Šį sprendimą Būsto Rūmų prezidentas Juozas Antanaitis vertina skeptiškai ir mano, kad tokių komisijų steigimas nepasiteisins, nes suinteresuoti asmenys į pareigas galės skirti jiems parankų asmenį arba sąmoningai vilkinti sprendimų priėmimą.