Seimas patvirtino naują renovacijos modelį, tačiau pagal jį gyventojai vis tiek turės priimti du sprendimus: leisti daugiabutį renovuoti ir sutarti, kiek metų jie mokės už renovaciją.

Pagal naująjį modelį reikiamus atnaujinti namus turės atrinkti neseniai įsteigta Būsto energinio taupymo agentūra, bendradarbiaudama su savivaldybėmis. Patiems gyventojams nereikės imti banko paskolų, nes išlaidos už renovaciją bus susigrąžinamos per mokesčius už šildymą.

Su savivaldybėmis bus pasirašyti susitarimai, jos turės galutinai atrinkti renovuotinus namus iš jau sudarytų sąrašų ir tartis su gyventojais dėl renovacijos pradžios. Neturėtų užtrukti ir antrojo etapo pradžia, tačiau labai svarbu, kad į renovaciją aktyviau įsitrauktų patys gyventojai, nes namo atnaujinimui pradėti net ir pagal naująjį modelį reikia, kad tam pritartų daugiau kaip pusė visų jame esančių būstų savininkų.

Savivaldybės parinks renovavimą administruosiančią įstaigą, kuri turės imti paskolą, organizuoti, prižiūrėti ir kontroliuoti visą procesą. Tie, kas spės pradėti renovaciją šiais metais, gali gauti 40 proc. valstybės paramą – 15 proc. iš „Jessica“ programos, 25 proc. – iš specialiosios Klimato kaitos programos lėšų. Daugiabučių bendrijos savo iniciatyva taip pat gali dalyvauti šioje programoje. Pradėjusios darbus šiemet, jos irgi gautų 40 proc. valstybės paramos. Kadangi projektavimo ir rangos darbai būtų perkami per Centrinę pirkimo organizaciją, ne tik mažėtų kainos, bet ir iki vieno mėnesio sutrumpėtų procedūros.

Po renovacijos gyventojai dar kurį laiką, kol bus išmokėta paskola (apie 6-8 metus), turėtų mokėti 10 proc. mažesnius nei vidutiniškai mokėjo pastaruosius vienus ar dvejus metus mokesčius už šildymą, o vėliau – tik už faktiškai sunaudotą šilumą, t. y. gerokai mažiau.

Taip pat planuojama aktyviai skleisti gerąją renovacijos patirtį, rengti konferencijas, mokymus, seminarus.