SIKON’as – tradicinis architektūros studentų idėjų konkursas, vykstantis Lietuvoje nuo 1983m. Šio SIKON’o tema – KONTAKTAS. Viešųjų erdvių Lazdynuose kūrimas bei atnaujinimas. Sūloma: Lazdynų gyventojų bei architektūros studentų bendradarbiavimas (kontaktas) sprendžiant problemas, susijusias su viešomis erdvėmis.

Paprastai SIKON kūrybinių dirbtuvių vieta parenkama nevienareikšmė ir unikali vieta su visuomenei aktualia problema. Iki šiol SIKON vyko tokiose erdvėse kaip Frenkelio fabrikas (Šiauliai), Vilniaus Sporto rūmai (Vilnius), Salų dvaras (Rokiškio raj.), Verkių popieriaus fabrikas (Vilnius), buvusi psichiatrijos ligoninė (Kaunas), Gargždų parkas (Gargždai) ir kt.

SIKON – architektūros studentų idėjų konkursas ir kūrybinės dirbtuvės. Kaip siunčiamų darbų studentų konkursas pirmą kartą buvo surengtas tuo metu ambicingų studentų, dabar garsių Lietuvos architektų bei dėstytojų – A. Karaliaus, A. Ambraso, G. Čaikausko. Pagrindinis konkurso tikslas „skatinti kūrybiškai bendradarbiauti įvairių aukštųjų mokyklų studentus“ vis dar išlieka vienu svarbiausių, tačiau konkurso forma prisitaiko prie laikmečio. 17 metų buvęs siunčiamų darbų konkursas, nuo 2003 m. SIKON‘as įgavo kūrybinių dirbtuvių – „workshop‘o“ formą. Jau 9-erius metus tai yra kelių dienų renginys, kurio pagrindinė ašis – 24-36 valandų trukmės kūrybinės dirbtuvės abstrakčia / idėjiška / provokuojančia tema įdomioje / unikalioje / problematiškoje erdvėje.

2008 metais SIKON‘o koncepcija buvo išplėsta iki platesnio mąsto įvairiapusiškas diskusijas bei paskaitas apimančio renginio, kuriame išsamiau su įvairių sričių profesionalais (filosofu N. Mileriu, menininku A. Novicku, menotyrininke S. Trilupaityte, sociologe J. Černevičiūte, fotografu R. Urbakavičiumi, E. Žemaičiu, T. S. Butkumi ir kt. ) buvo nagrinėjama SIKONXXI tema.

SIKON yra vieša idėjų kūrimo ir išbandymo vieta, viena iš pirmųjų galimybių architektūros studentams bendradarbiaujant su skirtingų meno ir mokslo sričių atstovais pristatyti savo idėjas bei aktyviai dalyvauti architektūrinės kultūros procese. SIKON platformoje reiškiamos naujos idėjos ir skatinamas individualumas bei kūrybingumas. Darbai ir idėjos viešai ir kritiškai įvertinami skirtingų profesionalų komisijos. SIKON – tai jaunų architektų žvilgsnis į paprastus bei sudėtingus dalykus kitaip – be išankstinio nusiteikimo ar nuostatų. SIKON esmė – klausti, o ne atsakyti, skatinamas ne tiek rezultatas, kiek pats procesas, klausimų kėlimas, diskusija, bendravimas, naujų metodų ieškojimas.

Šiemet planuojama tęsti jau tradicija tapusį studentų kūrybinių dirbtuvių konkursą. Jo ašine tema pasirinkta aktuali gyvenamųjų rajonų viešųjų erdvių atgaivinimo problema. Konkreti vieta – urbanistinio paveldo objektas – Vilniaus Lazdynų gyvenamasis rajonas. Problemos aktualumas jau ne kartą buvo aptarinėjamas mokslinėje ir populiariojoje spaudoje profesionalų. SIKON į šią problemą siūlo pažvelgti kitu kampu ir į diskusiją bei kūrybinį procesą įtraukti vietos bendruomenės narius. Tai galimai padėtų konkretizuoti viešųjų erdvių formavimo uždavinius ir veiklai suteiktų kryptingumo. Taip pat, bendradarbiaujant su Lazdynų seniūnija ir bendruomene, planuojama realizuoti kelias SIKON idėjas.