2013-10-18 aplinkos ministro Valentino Mazuronio patvirtintas naujos redakcijos ypatingų statinių statybos techninis reglamentas sudarys daug geresnes verslo sąlygas mažoms ir vidutinėms statybos įmonėms, kadangi labai sumažintas ypatingų statinių kategorijai priskiriamų statinių ir jų grupių sąrašas. Taip teigiama ministerijos išplatintame pranešime.

Patvirtinus naująjį reglamentą, prievolė nustatyti, ar statinys priskiriamas ypatingiems statiniams, jau teks jo projekto vadovui. Ligi šiol tai buvo statinio užsakovo pareiga. „Tačiau tik projektuotojas gali geriausiai žinoti, kiek sudėtingos yra statinio konstrukcijos. Pavesdami jam šią prievolę, sustipriname ir projektuotojo atsakomybę. Paprastindami ypatingų statinių reglamentavimą, nesumažiname reikalavimų jų saugumui“, – sako ministras Valentinas Mazuronis.

Gyvenamųjų, negyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų, kurie laikomi ypatingais statiniais, požymiai nustatyti, atsižvelgus į inžinerinių konstrukcijų sudėtingumą. Naujuoju reglamentu pakeistas vienas iš šių požymių. Įvertinus technologinę pažangą, nustatyta, kad atstumas tarp statinio atramų, kai laikančiosios konstrukcijos pagal projektą gaminamos statybos vietoje, turi būti nebe 12 m, kaip ligi šiol, o 18 m ir didesnis, siekiant užtikrinti statinio saugumą.

Dabar galiojantis Statybos įstatymas ypatingiems statiniams priskiria tokius statinius, kuriuose naudojamos ar saugomos pavojingos medžiagos, kuriuose yra potencialiai pavojingų įrenginių ar atliekami potencialiai pavojingi darbai, taip pat sudėtingos konstrukcijos ir sudėtingų technologijų statinius, visuomenės poreikiams naudojamus pastatus, kuriuose vienu metu būna daugiau kaip 100 žmonių, aukštesnius kaip 5 aukštų daugiabučius gyvenamuosius namus, kultūros paveldo statinius. Šiuo metu Aplinkos ministerija rengia šio įstatymo pataisas, susijusias su ypatingais statiniais.

 

Paruošta remiantis www.alfa.lt informacija